Záložka do knihy

Novinky

Štvrtok 24. 6. 2021

Počet návštev: 2284551

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.6.2021)
Ján Emanuel Ančo (IV.)
Ján Goroľ (III.B)
Ján Tokár (II)
PaedDr. Ján Karol
Mgr. Ján Karol ml
Zajtra (Piatok 25.6.2021)
Olívia Adamová (I.B)
Tadeáš Klembara (III.B)
Bc.Mária Jakubová
Pozajtra (Sobota 26.6.2021)
Lara Zubeková (II)
Mgr. Jana Lojanová

Chemický krúžokChemický krúžok

 • Na základe výzvy Obecného úradu Sečovská Polianka ako zriaďovateľa Základnej školy, Školská 558/1, 094 14 Sečovská Polianka podľa §25 odstavec 1 podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §3 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,

 • Vážení rodičia.

  Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci II. stupňa ZŠ a jeden z rodičov doposiaľ preukazovali, už nie sú potrebné.
  Pred vstupom do školy, v pondelok 03. mája, nie je potrebné predložiť ani prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  PaedDr. Ján Karol
  riaditeľ školy

 • Vážení rodičia.

  S účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami regionálneho covid automatu obnovené školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch našej základnej školy. Dňa 26.4.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 5., 6. a 7.ročníka.

  Všetci žiaci (1. – 9.r) pri vstupe do školy predložia:

  1. Rodičom podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  2. Kópiu potvrdenia o negatívnom teste na Covid-19 alebo potvrdenie o výnimke z testovania jedného z rodičov a v 5.-9.r aj potvrdenie o negatívnom teste žiaka.

 • Zápis detí do 1.ročníka pre šk. rok 2021/2022

  Vážení rodičia budúcich prvákov

  Zápis do prvého ročníka pre šk. rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 12.4. do 16.4.2021.

  Pre zápis dieťaťa do 1. ročníka môžete využiť tieto 2 spôsoby:

  1. Elektronická prihláška (www.zsspolianka.edupage.org), vpravo hore modul E- Zápis do 1.ročníka (formulár stačí vyplniť, odoslať, netreba tlačiť).

  2. Vytlačenú, vyplnenú a podpísanú Prihlášku (nájdete ju hore vpravo na www.zsspolianka.edupage.org) priniesť osobne do poštovej schránky /nachádza sa pri vstupe do budovy školy/ v termíne 12.4. - 16.4. 2021

 • Dejepisná olympiáda

  Vo štvrtok 11.2.2021 sa žiačky 9. ročníka našej školy Karin Kočišová a Markéta Ivaničová zúčastnili Okresného kola dejepisnej olympiády, ktorá kvôli pandemickej situácii prebiehala online spôsobom.

  V C kategórii, ktorá má už zvyčajne najpočetnejšie zastúpenie, dosiahli výborné výsledky a vo veľkej konkurencii obsadili - Karin Kočišová 3. miesto a Markéta Ivaničová 5. miesto.

  Za vzornú reprezentáciu našej školy, svedomitú prípravu, odhodlanie, dievčatám veľmi pekne ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 558/1, 094 14 Sečovská Polianka
  Školská 558/1, 094 14 Sečovská Polianka
 • 0574497167
  0918 794 478 - riaditeľ školy

Fotogaléria